Liposukce.org

Snadný způsob jak odstranit přebytečný tuk

Ultrazvuková liposukce

U klasické liposukce je využívána mechanická síla, ultrazvuková liposukce využívá energii ultrazvukovou. Výhodou této techniky je lepší pronikání tkáněmi a menší krevní ztráta. Liposukce ultrazvukem je rovnoměrnější a dokonalejší, téměř vylučuje pozákrokové kožní nerovnosti.

Po ultrazvukové liposukci dochází k lepšímu smršťování kůže nad odsátou oblastí, je proto vhodná pro starší zájemce. Nevýhodou je naopak riziko vzniku popálenin kůže v případě, že se hrot kanyly příliš přiblíží ke spodní vrstvě dermis. Tato metoda je nákladnější, což se projeví na celkové ceně liposukce.

UAL (ultrasonic-assisted liposuction)

Ultrazvuková energie přenášená přes podkoží má za následek rozpad tukových buněk. K jejich odstranění je pak zapotřebí menšího podtlaku.

Tento zákrok se nazývá invazivní ultrazvuková liposukce. Ošetřovaná oblast se nejprve napustí znecitlivujícím roztokem a lékař poté vnikne do podkoží tenkou kanylou. Ta vysílá ultrazvukové vlny, které dokáží převést tuk do stavu emulze. Rozmělněný tuk se následně odsaje. Celý zákrok je naprosto bezbolestný a dá se vykonat v lokální anestezii.

Výhody ultrazvukové liposukce spočívají v rychlejší rekonvalescenci. Nevznikají po ní modřiny ani otoky. Ultrazvuk pozitivně působí na pokožku, kterou dokáže zpevnit, a napomáhá také ve vyhlazení celulitidy.

E-UAL (external ultrasonic-assisted liposuction)

Jedná se o techniku, při níž ultrazvuková energie působí a rozbíjí tukové buňky zvenčí – přes kůži. Na principu odsávání to nic nemění.

Můžete se také setkat s označením neinvazivní ultrazvuková liposukce, nemá nic společného s liposukcí jako takovou. Při této metodě se působí na tukovou tkáň ultrazvukem přes kůži, tuk však není odsáván liposukční kanylou, ale rozpuštěné tukové buňky jsou odváděny lymfatickými cévami a metabolizovány játry. Pro dosažení požadovaného výsledku je potřeba tuto proceduru opakovat.

Další typy liposukce