Liposukce.org

Snadný způsob jak odstranit přebytečný tuk

Průběh liposukce

Liposukce se provádí buď na operačním sále v celkové anestézii nebo ambulantně tumescentní metodou či v místním znecitlivěním.

Ve všech případech jí však předchází zhodnocení tvarové disproporce. Lékař si fixem na kůži zvýrazní oblasti, které budou odsávány. Nákres by měl být proveden ve vzpřímené poloze klienta, protože vleže se mění rozložení podkožního tuku.

Dezinfekce před zákrokem

Těsně před zákrokem se pečlivě dezinfikuje operační pole. Následně se obloží sterilními rouškami, aby nedošlo ke kontaminaci chirurgických nástrojů, které by pak mohly být příčinou vzniku infekce. Pokud se odsává více oblastí v průběhu jedné operace, druhá oblast se dezinfikuje a rouškuje až po ošetření první oblasti atd. Někdy je potřeba také změna polohy klienta.

Poté je operovaná oblast infiltrována speciálním roztokem. Při operaci v celkové anestézii je tvořena fyziologickým roztokem (0,9% roztok NaCl) a adrenalinem, látkou, která stahuje cévy a minimalizuje krvácení. Při tumescentní liposukci obsahuje ještě anestetikum, znecitlivující látku. K napuštění podkoží se používají speciální dlouhé jehly, popř. dlouhé tenké kanyly s řadou otvorů po stranách. Infiltrace se provádí několika vpichy, aby bylo naplnění rovnoměrné.

Práce se skalpelem

Pak se skalpelem na kůži naříznou otvory dlouhé 3–6 mm (obvykle 2–3 na jednu odsávanou oblast) umístěné tak, aby bylo možné účinně odstranit veškerou zamýšlenou tukovou tkáň. Většinou se provádí v místech, která nejsou příliš viditelná (např. při operaci hýždí v oblasti rýhy pod hýžděmi, při liposukci podbradku pod bradou nebo za boltci, při odsávání břicha v oblasti linie spodního prádla nebo pupku).

Do těchto incizí se zavádí liposukční kanyla připojená k odsávacímu zařízení. Operatér kanylou pohybuje tam a zpět, mechanicky uvolňuje tukovou tkáň a i s napuštěných roztokem ji odsává. Směs se hromadí ve sběrné nádobě. Sleduje se její množství a barva. Šířka kanyl bývá do 3–4 mm, větší kanyly s sebou přinášejí větší riziko vzniku pooperačních komplikací a kožních nerovností.

Odsávání tuku

Tuková tkáň se odsává podle předoperačního nákresu, pohledem a také podle průběžného pohmatu operatérem. Většinou se odsává superficiální technikou, to znamená od povrchu směrem k hlubším tukovým vrstvám, přičemž nesmí být poškozen kožní kryt ani svalová vrstva.

Po zákroku jsou větší incize sešity, ty drobné se nešijí, zacelí se samy. Jimi také odtéká po operaci zbytková infiltrovaná tekutina. Někdy se označují jako drenážní otvory. V obou případech však musí být rány překryty sterilním krytím.

Kompresní prádlo

Ihned po zákroku se na odsátou oblast navléká kompresivní prádlo, které zamezuje otékání, krvácení do podkoží a urychluje hojení.

V průměru trvá operace do 90 minut a průměrně se odsává 1500 ml směsi. Závisí však na velikosti a počtu odsávaných míst, na množství tuku, které má být odstraněno, na typu anestézie a užité technice.