Liposukce.org

Snadný způsob jak odstranit přebytečný tuk

Historie liposukce

Liposukce se stala populární až během posledních 15 let, její kořeny však sahají až do počátku dvacátého století. V roce 1921 Francouz Charles Dujarrier použil děložní kyretu (nástroj, který se používá k „výškrabu“ děložní dutiny) k odstranění podkožního tuku na kolenou. Během tohoto pokusu však příliš poranil velké cévy a zákrok skončil amputací končetiny.

O odstranění tukové tkáně s pomocí kyrety se znovu pokusil až Schrudde v roce 1964. Opět došlo k nadměrnému poranění podkožních cév.

První úspěšná liposukce

První úspěšnou liposukci provedli italští gynekologové Arpad a Giorgio Fischerovi v Římě roku 1974. Podkožní tukovou tkáň odstranili elektrickým rotačním skalpelem zavedeným přes malé kožní nářezy. Poškozené tukové buňky byly odsáty podtlakovým přístrojem.

Plastický chirurg z Francie Yves Gerard Illouz začal užívat v roce 1978 tenčí kanylu s tupým koncem a tzv. tunelizační techniku, která umožnila snazší manipulaci v podkožní tkáni. Tento objev vedl k menšímu poškození cév a ke snížení poruch kožní citlivosti.

Mokrá technika lipouskce

Wet technika byla poprvé použita lékařem Peterem Fodorem v roce 1986. Do infiltračního roztoku přidal epinefrin, látku, která stahovala cévy. Dosáhl tak snížení pooperačního krvácení a zmenšení rozsahu pooperačních hematomů.

Americké vylepšení

Tumescentní techniku zavedl v roce 1987 americký dermatolog Jeffrey A. Klein. Začal užívat větší množství podstřikové tekutiny a přidal do ní znecitlivující látky. Umožnil tím rovnoměrné odsátí většího množství tuku, navíc bez nutnosti použití celkové anestézie.

Další vývoj liposukce

Liposukce procházela dalšími zdokonaleními, byly vyvinuty nové liposukční techniky, liposukce s pomocí vibrací a ultrazvuku. Velkým vývojem prošlo také užívání liposukčních kanyl. První, až 1 cm silné kanyly, vedly k velkému poškození podkožních cév a nervů, způsobovaly viditelné kožní nerovnosti.

Postupně se používaly stále jemnější kanyly, dnes mají průměr pouhých několik milimetrů. Postupem času se také zvyšovalo množství odsávaného tuku. V dnešní době se většinou provádí liposukce do 5000 ml tuku, existují však již zmínky i o liposukci mnohem většího množství.