Liposukce.org

Snadný způsob jak odstranit přebytečný tuk

Typy anestézie

Každý invazivní zásah do těla je bolestivý, proto je při zákroku potřeba užít anestézii, znecitlivění. Existuje jí několik typů, volba závisí na rozsahu a lokalizaci liposukce a na volbě liposukční techniky.

Místní (lokální) anestezie

Jak již název napovídá, jedná se o způsob, při kterém je znecitlivěna pouze odsávaná oblast. Kůže a podkožní tkáň v dané oblasti je přes jehlu infiltrována anestetickým roztokem. Využívá se především u liposukcí malého rozsahu.

Při tomto typu anestézie jste plně při vědomí. Po zákroku se mohou objevit modřiny v místě vpichu anestetika nebo přechodné poruchy čití kvůli dočasnému poškození nervu. Zákrok provedený v místním znecitlivění nevyžaduje hospitalizaci.

Tumescentní liposukce

Princip této techniky spočívá v tom, že před samotnou liposukcí je tuková tkáň napuštěna speciálním roztokem obsahujícím mj. znecitlivující látky. Obsahuje také adrenalin, který stahuje cévy v tkáni.

Anestetikum se tak vstřebává do oběhu velmi pomalu a nedochází tak k překročení přípustných hladin anestetika v krvi. Díky pomalému vstřebávání působí anestetikum v daném místě dlouhodobě. Nevýhodou tumescentní techniky jsou nepříjemné pocity během vstřikování tekutiny do podkoží.

Celková anestezie

Jedná se o uměle (farmakologicky) navozenou ztrátu vědomí. Hluboký spánek je navozen pomocí celé řady léků: zklidňujících sedativ, uspávajících hypnotik, znecitlivujících anestetik a svaly uvolňujících myorelaxancií. Myorelaxancia uvolní všechny svaly v těle, i dýchací, musí proto za vás v průběhu operace dýchat přístroj.

Velkou výhodou tohoto typu anestézie je to, že během zákroku jsou potlačeny všechny bolestivé vjemy. Užívá se zejména u liposukcí většího rozsahu nebo u odsávání více lokalit. Po operaci lze tlumit bolesti analgetiky. Celková anestezie s sebou přináší i jistá rizika. Operaci v celkové anestézii předchází důkladné interní předoperační vyšetření, protože celkový zdravotní stav ovlivňuje míru rizika operačních a pooperačních komplikací.

průběhu operace jsou monitorovány všechny životní funkce, riziko komplikací je v dnešní době tímto minimalizováno, lékaři mohou na jakékoli změny okamžitě reagovat. Některé léky užívané při celkové anestézii mohou vyvolat zvracení.

Proto je nutné nic nejíst ani nepít alespoň 6 hodin před operací, aby nedošlo k přestupu žaludečního obsahu při zvracení do plic, což je velmi nežádoucí závažnou komplikací, při které může dojít k těžkému poškození plicní tkáně. Po operaci se budete ještě nějakou dobu cítit unavení a ospalí. Zákrok prováděný v celkové anestézii vyžaduje hospitalizaci.

Epidurální anestezie

Přes speciální jehlu se speciálním postupem aplikuje anestetická látka do epidurálního prostoru, do páteřního kanálu v bederní oblasti. Jste plně při vědomí, od pasu dolů však nic necítíte. Z toho také vyplývá, že ji lze použít pouze u liposukcí prováděných na dolní polovině těla.

Někdy se po zákroku může objevit bolestivost v místě vpichu. Měla by během několika dní samovolně vymizet. Rizikem epidurální anestézie je pokles krevního tlaku a snížení srdeční frekvence. Proto jsou předtím podávány infuze pro naplnění krevního řečiště.

Pooperačně se mohou objevit bolesti hlavy, nevolnost, poruchy sluchu a vidění. Při dlouhodobých potížích je nutné provést novou punkci (vpich) a pomocí tzv. krevní zátky uzavřít punkční kanál. Mohou se objevit poruchy funkce močového měchýře, ty však postupem času samovolně odezní.

Vzácnými komplikacemi jsou krvácení do páteřního kanálu, neurologické komplikace nebo infekce. Běžně se tato metoda při liposukci nepoužívá.