Liposukce.org

Snadný způsob jak odstranit přebytečný tuk

Množství odsávané tukové tkáně

Žádoucí efekt liposukce není dán co největším množstvím odsátého tuku, ale výsledným tvarem odsávané partie a nepřítomností kožních nerovností.

Množství odsátého tuku se udává pouze přibližně, protože odsátá směs obsahuje také krev a infiltrační roztok. Přesné množství tukové tkáně lze zjistit odstáním směsi, kdy se tuk usadí na dně liposukční nádobky nebo odstředěním směsi.

Kolik tuku se bude odsávat?

Většinou se však tyto techniky nepoužívají a stanovuje se celkový objem tukové tkáně včetně příměsi krve a roztoku. Tento údaj je důležitý pro lékaře, poukazuje na velikost zátěže pro organismus. Množství čistého tuku zajímá spíše klienta.

Před zákrokem se neurčuje, jaké množství tukové tkáně bude odsáto, ani to nelze nijak přesně spočítat, zákrok se ukončuje po dosažení optimálního tvarového výsledku. Někdy se proto uvádí, že úspěch liposukce není dán tukem odsátým, ale tukem, který v ošetřované oblasti zůstal.

Odečítání množství odsáté tukové tkáně je dáváno do souvislosti hlavně s uvažováním o bezpečnosti tzv. velkoobjemové liposukce. Tento pojem označuje liposukci, při níž je odsáto 5000 ml a více směsi tukové tkáně, krve a roztoku. Většinou se odsává do 3000 ml směsi, velkoobjemové liposukce jsou vzácností.

Rozdělení zákroku do několika

Pokud je tento zákrok „nezbytný“, doporučuje se jej rozdělit do několika menších liposukcí prováděných s časovým odstupem nutným pro regeneraci organismu. Výhodou této fragmentace je možnost dotvarování již ošetřené oblasti. V zahraničí můžete najít kliniky, které se na rozsáhlé liposukce přímo specializují.

Občas se s nimi můžete setkat také v České republice, vyžadují však komplexnější pooperační péči a delší hospitalizaci. Tyto výkony s sebou přinášejí zvýšené riziko výskytu pooperačních komplikací, protože zákrok je delší, dochází při něm k větší ztrátě tekutin, u tumescentní liposukce stoupá riziko toxického působení anestetika.

Maximum odsátého tuku

Některé zdroje uvádí, že není podstatné množství odsáté směsi, ale rozsah tělesného povrchu, který je liposukcí ošetřen. Neměl by přesáhnout 10 % povrchu.

Je potřeba si uvědomit, že liposukce není zásah nezbytný, proto je důležité neriskovat zdraví zbytečným hazardováním se zdravím při nadměrných zákrocích. Důležitá je i vhodnost posuzovaného kandidáta.