Liposukce.org

Snadný způsob jak odstranit přebytečný tuk

Liposukční techniky

Všechny liposukční techniky vycházejí ze stejného společného základu. Jedná se o odsátí tukové tkáně za pomoci speciální liposukční kanyly. Ta je zavedena do podkoží a podtlakem odvádí nadbytečnou tukovou tkáň.

Existují kanyly různých průměrů. Ty s větším otvorem odsávají více tuku najednou, šetří čas i fyzickou práci. Způsobují však znatelnější nerovnosti kůže, zanechávají za sebou větší prázdné prostory. Proto se užívají spíše kanyly s menším průměrem.

Obecně lze liposukční techniky rozdělit na suché a vlhké.

Suchá technika

Zastaralá metoda, která se v dnešní době již prakticky nepoužívá. Nedochází při ní k infiltraci tukové tkáně tekutinou. Kanyla tak prochází tkáněmi obtížněji, následkem jsou větší krevní ztráty a větší mechanické poškození tkání. Dalším negativním důsledkem jsou větší výsledné kožní nerovnosti. Další podrobnosti najdete v historii liposukce.

Vlhké techniky

Metody, při kterých je do tukové tkáně před samotnou liposukcí vstřikován speciální roztok, který prostor vyplní, roztáhne a naruší tukové lalůčky. Tento roztok obsahuje adrenalin, jehož účinkem je snížení krvácení.

Do tekutiny může být přidáno také anestetikum pro znecitlivění, zákrok pak nemusí být prováděn v celkové anestezii a provádí se ambulantně, není nutná hospitalizace. Jednotlivé metody vlhké techniky se liší především v množství užitého roztoku.

a) wet technika

Do tukové tkáně se aplikuje 200 – 300 ml roztoku, což je menší množství než předpokládané množství odsátého tuku.

b) super-wet technika

Množství aplikované tekutiny je přibližně stejné jako předpokládané množství odsátého tuku.

c) tumescentní technika

Název této techniky je odvozen od anglického slova tumescence, otok. Množství aplikovaného roztoku je totiž 2 – 3krát větší než předpokládaný objem odsávaného tuku. Roztok obsahuje poměrně velkou dávku anestetika, proto se obvykle neprovádí v celkové anestezii. Termín modifikovaná tumescentní technika se užívá pro tumescentní liposukci prováděnou právě v celkové anestezii.

Je nutné brát ohled na maximální množství aplikovaného anestetika, aby nedošlo k intoxikaci organismu. Při rozsáhlé liposukci hrozí kolapsový stav ze ztráty velkého množství tekutin, proto se doporučuje rozložit rozsáhlou liposukci do několika menších ambulantních sezení nebo provést zákrok v celkové anestezii, v pooperačním období pak budou ztráty tekutin nahrazeny infuzní terapií.

Rozdělení podle technologie

Obecně lze říci, že výsledek liposukce závisí mimo užité metody také na zkušenosti operatéra a dále pak na dodržování pooperačních doporučení.