Liposukce.org

Snadný způsob jak odstranit přebytečný tuk

Komplikace liposukce

Protože každý operační zákrok s sebou přináší jistá rizika, předchází i liposukci pečlivé zhodnocení zdravotního a psychického stavu. Nedoporučuje se klientům, kteří trpí vysokým krevním tlakem, cukrovkou, poruchou krevní srážlivosti, sklonem k žilní trombóze nebo onemocněním žláz s vnitřní sekrecí.

Přestože komplikace nejsou u liposukce časté a ty závažné jsou spíše vzácností, měli byste se s nimi seznámit. Riziko vzniku komplikací snížíte řádným dodržováním před a pooperačních zásad a dodržováním zásad zdravého životního stylu. Vznik komplikací souvisí také se zkušeností chirurga a vybaveností pracoviště.

Během prvních 48 hodin po operaci se mohou vyskytovat závratě.

Nedostatečným dodržováním zásad sterility může dojít k ohraničenému zánětu v podkoží. Řešením je jednorázová punkce a odsátí infektu nebo drenáž, tj. vývod ze zanícené oblasti přes umělohmotnou trubičku, která odvádí hnis. Vzhledem k preventivnímu podávání antibiotik v průběhu operace, přísným dodržováním sterility a dezinfekce, je tato komplikace téměř vyloučena.

Punkce nebo drenáž řeší také nadměrné nahromadění většího množství krve a zbytkového roztoku v podkoží, tzv. serom. Projevuje se vyklenutím v dané oblasti.

Typická porucha citlivosti kůže

Téměř u každé liposukce dojde v určité míře k dočasné poruše kožní citlivosti. Tato komplikace je způsobena poraněním nervů. Riziko je tím větší, čím větší oblast je odsávána. Většinou sama odezní do 6 měsíců.

Jizvy po liposukci jsou malé a téměř neviditelné. Lze je srovnat s jizvami po odstranění znaménka. Přesto může dojít k abnormálnímu hojení ran za vzniku hypertrofických (zbytnělých, vyvýšených, tuhých) nebo keloidních (velkých rozšířených i do nenaříznutých částí) jizev. Hojení tímto způsobem je vzácné. Dokud jsou jizvy růžové, neměli byste se vystavovat UV záření, tedy neopalovat se na slunci nebo v soláriu. Dochází pak k hyperpigmentaci jizvy, k jejímu nadměrnému zbarvení.

Ultrazvuková liposukce s sebou přináší riziko vzniku popálenin. Zkušenému operatérovi by se to nemělo stát.

Kožní nekróza

Nepříjemnou komplikací je kožní nekróza. Bývala častá v době, kdy liposukce byla novým zákrokem, kdy operatéři neměli dostatečné znalosti a zkušenosti. Špatným vedením kanyly docházelo k nadměrnému poškození podkožních cév, porucha výživy pak vedla k odumření tkáně. Má černohnědou až černou barvu, daná oblast je zcela necitlivá.

Infekce operované oblasti

V dnešní době může tato komplikace vzniknout v důsledku masivní infekce v operované oblasti. Mrtvou tkáň je potřeba vyřezat. Menší defekt se řeší lalokovou plastikou. Odříznutá tkáň se překryje kůží z téhož místa, zůstane pouze tenká rovná jizva. Větší defekt je nutné překrýt kožním transplantátem. Použije se kůže odebraná z jiné části těla a defekt se jí překryje.

Závažnou komplikací je tromboembolie – vytvoření krevní sraženiny a její uvolnění do krevního oběhu. Sraženiny nejčastěji vznikají v pánevních žilách a v žilách dolních končetin. Ucpání hlubokých žil dolních končetin se projevuje otokem lýtka, bolestí a zvýšenou teplotou. Sraženina se však může uvolnit a ucpat cévy vedoucí do plic, srdce nebo mozku. Masivní embolizace může končit smrtí. Prevencí vzniku této komplikace je právě předoperační vyšetření a včasná mobilizace po zákroku.

Krevní ztráty

Při suché liposukci docházelo poměrně často k velkým krevním ztrátám způsobeným porušením podkožních cév. Při vlhké liposukci je podkoží napuštěno speciálním roztokem, který obsahuje adrenalin, látku, která podkožní cévy stahuje. V dnešní době, kdy se suchá technika prakticky nepoužívá, se může tato komplikace vyskytnout u klientů trpících poruchou krevní srážlivosti.

Nejčastěji se liposukce provádí tumescentní technikou. Až 70 procent roztoku se vstřebává do krevního oběhu a zatěžuje srdce. Klientům, kteří trpí onemocněním srdce, hrozí srdeční selhání. Riziko stoupá s objemem infiltrované tekutiny, tedy i s rozsahem liposukce. Proto se u velkoobjemových liposukcích prodlužuje doba hospitalizace, sleduje se činnost srdce a diuréza (množství vyloučené moči).

Nečekanou komplikací je alergická reakce na použité látky. Může se projevit od kožní vyrážky až po celkovou reakci organismu ohrožující život.

Výskyt závažných komplikací u liposukce je vzácný, většina těchto stavů vzniká při velkoobjemových liposukcí, které se provádí velmi zřídka.